LINNÉUNIVERSITETET, EN FÖRENKLING AV FRAMTIDEN!

2018-05-30

Linnéuniversitetet är det största universitetet i Småland och erbjuder utbildningar i Kalmar, Växjö, Ljungby och flera andra orter. Universitetet har cirka 14 500 heltidsstudenter och hanterar omkring 61 000 tentanders per år.

LNU

Det tidigare salstentamenssystemet var inte möjligt att uppgradera, då deras tredjepartsleverantörer Ladok och Time Edit kom med stora uppdateringar. Linnéuniversitetet bestämde sig då för att designa och utveckla ett nytt salstentamenssystem.

Contribe anlitades för hjälp med systemutveckling, UX-design och utvecklingsstöd. I det nya systemet hanteras inte bara platsbokningar från Time Edit och tentamensinformation från Ladok, utan även salsvakter kan hantera sin tillgänglighet och deras arbetsbörda fördelas på ett mer jämlikt och lätthanterligt sätt. Projektet levererades framgångsrikt i tid inför lanseringen av Ladoks nya version i december 2017. 

Projektet har fortsatt under våren 2018 med vidareutveckling och lansering av ny funktionalitet. Projektet avslutas under sommaren. Linnéuniversitetet har nu en bra och modern bas att bygga vidare på med utgångspunkt i användarvänlighet och användbarhet. Detta är ett konkret exempel på hur vi har hjälpt en kund att förenkla deras framtid!

Bild1

Läs mer här: CONTRIBE ERBJUDER SPETSKOMPETENS INOM UX DESIGN
Läs om ett annat case: INTEGRATION AV FORTNOX TILL ECOBRÄNSLE

För mer information kan ni vända er till,
Marcus Nilsson
vice VD/Försäljningschef
Web: www.contribe.se | Mobil: +46 70 527 01 00
Skype: marcus.nilsson396 | E-post: marcus.nilsson@contribe.se

Till ansökan

 Vill du också vara med och förenkla framtiden?

NYHETER