CONTRIBE HJÄLPER SOCIALTJÄNSTEN ATT SPARA DRYGT 800 ADMINISTRATIONSTIMMAR PER ÅR

2016-09-16

Det finns ett stort intresse hos kommunerna i Blekinge för appen som ska minska administrationen inom socialtjänsten. Projektet har startats genom ett samarbete med Blekinge Kunskapscenter, Landstinget Blekinges forsknings- och utvecklingsenhet där alla fem kommunerna i Blekinge jobbar tillsammans med nationella och internationella universitet.

Först ut att köra igång detta forskningsprojekt är Karlskrona som börjar redan nu i september att använda appen. Det är socialsekreterarna som regelbundet möter barn och ungdomar placerade i familjehem som får ett verktyg för att dra ner på administrationen. Bara i Karlskrona gör socialtjänsten årligen drygt 800 uppföljningsmöten med barn och ungdomar. I samband med mötet fyller man i ett specifikt formulär med papper och penna. Pappersarbetet som följer är ca 1 timme per möte, 800 timmar per år.

Appen är en integrerad del i Whtson – en social intranätplattform med ett Facebookliknande utseende. Whtson är framtagen av Peter Mattsson som är VD för Whtson, läs gärna mer här: http://getwhtson.com/ Appen som Contribe har tagit fram tillsammans med Peter fungerar på en ipad/platta där man fyller i svaren på hur man känner sig genom att pricka i mer eller mindre glada emojis på en skala 1 till 5. Det går snabbt och man får direkt feedback på hur det har utvecklat sig sedan sist och kan på så vis följa upp med frågor som ”hur kommer det sig att du känner dig gladare nu än vid förra tillfället vi sågs?”. Socialtjänsten som har en tung administration får genom appen möjlighet att spara runt 800 timmar per år bara i Karlskrona genom att digitalisera sitt tidigare pappersarbete genom en enkel app.

Contribe hjälper socialtjänsten att spara drygt 800 administrationstimmar per år

NYHETER