BARNSAM NÅR REGERINGSKANSLIET

2017-03-22

Intresse från högsta ort för socialtjänst-appen BarnSam, som utvecklats av oss på Contribe tillsammans med Whtson och som är ett resultat av SICAHT-projektet inom Blue Science Park!

Idag besökte Cecilia Grefve, regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Karlskrona för att titta på hur BarnSam höjer kvaliteten och ökar effektiviteten i de ca 800 uppföljningssamtal med familjehemsbarn som varje år genomförs i Karlskrona. BarnSam lyfts nu fram på nationell nivå som ett mycket bra exempel på hur socialtjänstförvaltningar runt om i landet kan utnyttja digitaliseringen för att utveckla sina verksamheter.

Barnsam

På bilden: Sofia Fries och Ida Öhman,(sittande) från Socialförvaltningen i Karlskrona visar hur BarnSam fungerar för Cecilia Grefve, tvåa från vänster och Pia Tham, ämnessakkunnig på regeringskansliet. Text och bild från: Sicaht

För mer info så kan du gå in på Regeringskansliet och läsa vidare: http://www.socialbarnungdom.se/ovrigt/med-appen-barnsam-barns-sammanhang-tar-karlskronas-socialtjanst-uppfoljningen-av-placerade-barn-in-i-framtiden/

Vi berättar gärna mer!

Kontakt: Roger Gordin Tel: 076-8654650

NYHETER