BARNSAM KÖRS I FLER OCH FLER SVENSKA KOMMUNER

2018-02-20

Två nya kommuner har idag meddelat att de vill köra  en testperiod på tre månader med BarnSam. 

Så har det sett ut under i stort sett hela hösten, att vi fått nya förfrågningar från kommuner som vill prova vårt verktyg som ökar effektiviteten i de uppföljningssamtal som socialtjänsten gör med med familjehemsplacerade barn. Vi har nu ca 12 kommuner som använder tjänsten och flera kommuner står på kö under våren.

Då intresset är så stort har vi planerat flera aktiviteter framöver!
Ladda ner din broschyr för mer information om BarnSam här!

Nyligen har vi uppdaterat tjänsten med nya funktioner som vi arbetat fram med hjälp av den feedback vi fått från användarna under hösten. Det är bl.a. funktioner som språkstöd, möjlighet att kunna se historisk data samt stöd för utskrift av uppföljningar.

Vi har en användarträff den 27 februari i Karlskrona där tanken är att alla som valt att använda eller prova BarnSam ska kunna träffas för att utbyta erfarenheter. Dessutom ska vi få en möjlighet att fånga upp feedback från användarna samt att vi ska presentera kommande versioner.

slide6.png

Sedan har vi i samarbete med Karlskrona kommun tagit fram en utbildning kring KASAM-metoden. Tanken med denna är att kommuner som vill använda BanSam men som inte har erfarenhet av KASAM-metoden kan delta. Vi tror att detta är ett bra komplement. Utbildningen kommer vara två dagar och innehålla följande delar:

  • Metodens bakgrund och syfte
  • Övningar i metoden
  • Demonstration av appen
  • Förslag på utbildningsupplägg i era kommuner (inkluderar lite kring implementering)

Utbildningen kommer hållas i Karlskrona under våren.

BarnSam

Vill du läsa vidare om BarnSam:
BARNSAM VISADES PÅ INNOVATION DAY I KARLSKRONA
BARNSAM NÅR REGERINGSKANSLIET
INSLAG OM BARNSAM PÅ SVT NYHETER

NYHETER